Du visar för närvarande ÅRSMÖTE 2020-03-08

ÅRSMÖTE 2020-03-08

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

ÅRSMÖTE!
Kallelse till årsmöte i Lagerlunda Villaförening.

Alla medlemmar i Lagerlunda Villaförening kallas härmed till årsmöte söndagen den 8 mars kl: 14:00 i föreningslokalen Träffpunkten på Fogdegatan 22.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet.

Motioner kan lämnas på två sätt:

Skriftligt i brevlådan på föreningslokalen Fogdegatan 22.
via mail till föreningens ordförande barra_cuda69@hotmail.com

Eftersom vi bjuder på fika vid årsmötet ser vi gärna att ni anmäler deltagande antal i förväg. Anmälan görs på samma sätt som motionerna.

Styrelsen Lagerlunda Villaförening

Lämna ett svar