Vårt område

Vår vision är att Lagerlunda skall vara Norrköpings trivsammaste område. Nära city men ändå med känslan av ett lugnt villaområde där både äldre och yngre ska känna trygghet och hemtrevnad.