Välkommen

Lagerlunda villaförening

Här hittar ni information om Lagerlunda och vår förening.
Ni kan även boka vår stora lokal Träffpunkten av oss.

Viktig information till boende i området:

Glöm inte att era häckar inte ska skymma någon sikt för trafiken, 80cm höjd vid alla korsningar och att rensning av trottoaren utanför ens hus är ens egna ansvar.

Håll fartbegränsningen på 30km som gäller i hela området, även högerregeln skall följas.

Under vintern har du som har trottoar i anslutning till tomten skyldighet att sanda vid behov.

Lagerlunda villaförening

Här hittar ni information om vår förening och vårt område, samt vår föreningslokal som vi hyr ut till både medlemmar och allmänheten enligt hyresreglerna som finns beskrivna under fliken Hyreskontrakt.

För info och bokning av lokalen se fliken Boka Träffpunkten där ni även ser priser och en kalender som visar när lokalen är ledig.

Boenden här
Villor
Lägenheter
Yta m²

Lagerlunda Villaförening är en ideela föreningen för alla som bor i statsdelen Lagerlunda. Vår andemening är att Lagerlunda ska vara ett tryggt och trevligt område att bo och växa upp i.

Villaföreningen driver och äger Träffpunkten, lokalen som används till gemensamma sammankomster som villaföreningens aktivitetsgrupp anordnar. Den hyrs också ut internt till oss som bor här i området men också externt till föreningar och privatpersoner helt utan vinstintresse.

Villaföreningen, som har kontakt med Norrköpings kommun för att kunna få vara med i samhällsutvecklingen som ständigt pågår, försöker härmed även hålla våra medlemmar informerade om vad som sker i området genom att fyra gånger per år skicka ut informations-bladet ”Lagerbladet”.

För att komma i kontakt med styrelsen maila till:

styrelsen@traffpunktenlagerlunda.se

Det finns en aktivitetsgrupp som anordnar trevliga arrangemang för stora som små.

All verksamhet är på ideell basis varför vi gärna tar emot förslag och hjälp.

lagerlundabarn@gmail.com kan ni kontakta för att komma i kontakt med aktivitetsgruppen.

Nyheter

Bli medlem i Lagerlunda villaförening!